Nalezeno: 70 výsledků

Obecně závazná vyhláška 1/2020

Obecně závazná vyhláška 1/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, požární řád

Obecně závažná vyhláška 3/2019

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č 1/2019

Obecně závazná vyhláška č 1/2019.

Obecně závazná vyhláška č 2/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Tuř č.2/2019 o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č 2/2020

Obecně závazná vyhláška č 2/2020, kterou se vydává požární řád obce.

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016.

Veřejná vyhláška

Národní plán povodí Labe.

Veřejná vyhláška

Zásady územního rozvoje.

Veřejná vyhláška

Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody.

Veřejná vyhláška

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Veřejná vyhláška a správní řízení Řada

Veřejná vyhláška a správní řízení Řada.

Vyhláška č. 8/2012

Vyhláška č. 8/2012.

Vyhláška o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 místní poplatek.

Vyhláška o nalezených věcech

Vyhláška č. 7/2009 o nalezených věcech.

Vyhláška o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Tuř.

Vyhláška o užívání znaku a vlajky obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 užívání znaku ob.

Vyhláška o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o veřejném pořádku.

Vyhláška požární řád

Obecně závazná vyhláška č.6/2009 požární řád.

Veřejná vyhláška

  • datum vyvěšení:29.05.2021
  • datum svěšení:19.06.2021

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY 

VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK 

Veřejná vyhláška

  • datum vyvěšení:11.05.2021
  • datum svěšení:01.06.2021

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje v uplinulém období (únor 2018 - duben 2021)

Vyhláška o užívání znaku a vlajky obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 užívání znaku ob.

Vyhláška o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o veřejném pořádku.

Vyhláška o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 místní poplatek.

Vyhláška o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Tuř.

Vyhláška požární řád

Obecně závazná vyhláška č.6/2009 požární řád.

Vyhláška o nalezených věcech

Vyhláška č. 7/2009 o nalezených věcech.

Vyhláška č. 8/2012

Vyhláška č. 8/2012.

Veřejná vyhláška a správní řízení Řada

Veřejná vyhláška a správní řízení Řada.

Veřejná vyhláška

Národní plán povodí Labe.

Veřejná vyhláška

Zásady územního rozvoje.

Veřejná vyhláška

Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody.

Veřejná vyhláška

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016.

Obecně závazná vyhláška č 2/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Tuř č.2/2019 o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č 1/2019

Obecně závazná vyhláška č 1/2019.

Obecně závažná vyhláška 3/2019

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č 2/2020

Obecně závazná vyhláška č 2/2020, kterou se vydává požární řád obce.

Obecně závazná vyhláška 1/2020

Obecně závazná vyhláška 1/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, požární řád

Veřejná vyhláška

  • datum vyvěšení:20.10.2020
  • datum svěšení:09.11.2020

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

  • datum vyvěšení:10.09.2020
  • datum svěšení:30.09.2020

Veřejná vyhláška

  • Opatření obecné povahy – místní úprava provozu (soubor nenalezen)