Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení


Nalezeno: 104 výsledků

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 20.9.2022

 • datum vyvěšení:13.09.2022
 • datum svěšení:21.09.2022

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 20.9.2022

Prázdninový provoz OÚ a knihovny Tuř

28. 6. 2022

 • OÚ Tuř
 • 78

Prázdninový provoz OÚ Tuř a knihovny Tuř pro rok 2022

Návrh OOP NNP Labe

Návrh opatření obecné povahy.

Obecně závazná vyhláška 1/2020

Obecně závazná vyhláška 1/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, požární řád

Obecně závažná vyhláška 3/2019

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č 1/2019

Obecně závazná vyhláška č 1/2019.

Obecně závazná vyhláška č.1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č 2/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Tuř č.2/2019 o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č 2/2020

Obecně závazná vyhláška č 2/2020, kterou se vydává požární řád obce.

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016.

Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu

Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu.

Veřejná vyhláška

Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody.

Vyhláška o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 místní poplatek.

Vyhláška o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Tuř.

Vyhláška o užívání znaku a vlajky obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 užívání znaku ob.

Vyhláška o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o veřejném pořádku.

Vyhláška požární řád

Obecně závazná vyhláška č.6/2009 požární řád.

Tisková zpráva VOS

17. 5. 2022

 • OÚ Tuř
 • 78

Pravidla pro napouštění bazénu z vodovodu

Uctění památky

3. 5. 2022

 • začíná v sobotu 7.5. 18:00 - končí v
 • Tuř

Uctění památky obětí II.světové války

V sobotu 7.5.2022  proběhne pietní akce k uctění památky obětí II. světové války. Z důvodu rekonstrukce obecního úřadu, se sraz účastníků uskuteční u budovy bývalého obchodu v 18:00 hod.

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 28.6.2022

 • datum vyvěšení:21.06.2022
 • datum svěšení:29.06.2022

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 28.6.2022

Obec

13. 2. 2021

Kde se nachází

Tuř je malebná obec ležící 8 km od Jičína v královehradeckém kraji. Na výměře 487 ha v nadmořské výšce bez mála 285 m.n.m. žije 132 obyvatel. Obci dominuje barokní zámeček, který na přelomu 17. a 18. století přestavěli jičínští jezuité do současné podoby z původní středověké tuřské tvrze. V těsné blízkosti naší obce se nacházejí obce Kacálková Lhota a Butoves. 

Historie obce

16. 11. 2020

Historie obce Tuř

Podle svého názvu patří Tuř k osadám starobylým. Stávala zde odedávna tvrz, na které sídlili představitelé drobné šlechty - od poloviny 14. století uvádění s přídomkem "z Tuří". Do poloviny 16. století se ve vlastnictví obce vysřídaly další, méně významné šlechtické rody, až je v roce 1541 koupili Valdštejnové. Zboží Tuřské zůstalo v jejich majetku až do 1. čtvrtiny sedmnáctého století, do dob vévody Albrechta z Valdštejna, který je roku 1628 od svých příbuzných koupil a učinil jedním ze statků svého rozsáhlého frýdlantského dominia. Roku 1635 získali Tuř jičínští jezuité, kteří na přelomu 17. a 18. století přestavěli zdejší tvrz v barokní zámek.

Kontakty

10. 12. 2021

Adresa

Obecní úřad Tuř
Tuř č.p. 13
506 01 Jičín

IČ: 00272256
DIČ: obec není plátcem DPH

číslo účtu pro příjem plateb:   1161662309/0800 (ČS Jičín)
datová schránka:                       2yfj2wd
profil zadavatele:                       www.vhodne-uverejneni.cz

Obecní vyhlášky

29. 11. 2020

obsah stránky

Info o obci

26. 1. 2021

                    Obecní znak

 

                 Obecní vlajka

Statické informace

Prohlášení o přístupnosti

13. 5. 2020

Povinné požadavky na obsah

Obec Tuř se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

13. 2. 2021

Obecní úřad

Obecní úřad obce Tuř je vám k dispozici každé úterý od 17:00 do 18:00, kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci. Pro rychlejší a snažší komunikaci s úřadem využijte obecní Formuláře, které si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat či přinést s sebou na úřad.

Povinně zveřejňované informace

15. 2. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

3. 1. 2021

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Chci zařídit

23. 2. 2021

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v úterý od 17:00 do 18:00 hodin. V jiných dnech je nutná předchozí telefonická domluva. 

Veřejné zakázky

22. 11. 2020

Profil zadavatele:

Kontaktní informace:

Sídlo

Obec Tuř
Tuř 13 
506 01 Tuř 
Královéhradecký kraj

Fakturační adresa

Odpady

6. 12. 2020

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá v Obci Tuř každý druhý týden ve čtvrtek ,tedy jednou za čtrnáct dní. První svoz - 12.5.2022.

Dotace

29. 12. 2020

Hasičské auto

V roce 2016 jsme zažádali o dvě dotace na dopravní automobil pro naše hasiče. Podařilo se nám získat dotace a to od Ministerstva vnitra ČR poskytovanou prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450.000 Kč. K této dotaci se nám nakonec podařilo získat i dotace od Královehradeckého kraje ve výši 249.000 Kč,  sponzorů 120.000 Kč, SDH Tuř 30.000Kč a Obec Tuř 51.000 Kč.15.12.2016 jsme přebrali od fa. AutoTrutnov s.r.o. dopravni automobil DA - L1Z.Jedná se Ford Tranzit Kombi L2H2 Trend. Tak ať slouží !

Poskytování informací

26. 2. 2021

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Oznámení

29. 12. 2020

 • OÚ Tuř
 • 295

Novoroční grog

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MILÍČEVSI

4. 5. 2021

 • OI Admin
 • 249

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MILÍČEVSI

Májové pálení

19. 5. 2021

 • OÚ Tuř
 • 259

Májové pálení čarodejnic

Nabídka pronájmu

1. 6. 2021

 • OÚ Tuř
 • 263

Nabídka pronájmu bývalé prodejny potravin.

Prázdninový provoz

22. 6. 2021

 • OÚ Tuř
 • 225

Prázdninový provoz OÚ a knihovny

Pozvánka

21. 12. 2021

 • OÚ Tuř
 • 205

Novoroční grog

Plán svozu bioodpadu na rok 2022

8. 3. 2022

 • OÚ Tuř
 • 129

Plán svozu bioodpadu na rok 2022

Tisková zpráva VOS

17. 5. 2022

 • OÚ Tuř
 • 78

Pravidla pro napouštění bazénu z vodovodu

Prázdninový provoz OÚ a knihovny Tuř

28. 6. 2022

 • OÚ Tuř
 • 78

Prázdninový provoz OÚ Tuř a knihovny Tuř pro rok 2022

Rozloučení s létem

25. 8. 2021

 • začíná v sobotu 28.8. 15:00 - končí v
 • Tuř

Obec Tuř a Sbor dobrovolných hasičů Tuř pořádá v sobotu 28.8.2021 od 15:00 hod na hřišti v Tuři "Rozloučení s létem" formou sousedského posezení. Občerstvení zajištěno.

Májové pálení čarodějnic

26. 4. 2022

 • začíná v sobotu 30.4. 18:00 - končí v
 • Tuř - hřiště

Májové pálení čarodějnic

Obec Tuř a SDH Tuř pořádají v sobotu dne 30.5.2022 od 18:00 hod. na místním hřišti tradiční májové pálení čarodějnic. Občerstvení zajištěno.

Uctění památky

3. 5. 2022

 • začíná v sobotu 7.5. 18:00 - končí v
 • Tuř

Uctění památky obětí II.světové války

V sobotu 7.5.2022  proběhne pietní akce k uctění památky obětí II. světové války. Z důvodu rekonstrukce obecního úřadu, se sraz účastníků uskuteční u budovy bývalého obchodu v 18:00 hod.

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 1.12.2020

 • datum vyvěšení:24.11.2020
 • datum svěšení:02.12.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 1.12.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 23.2.2021

 • datum vyvěšení:16.02.2021
 • datum svěšení:23.02.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 23.2.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 18.5.2021

 • datum vyvěšení:11.05.2021
 • datum svěšení:18.05.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 18.5.2021

Veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení:29.05.2021
 • datum svěšení:19.06.2021

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY 

VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK 

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 10.8.2021

 • datum vyvěšení:27.07.2021
 • datum svěšení:10.08.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 10.8.2021

Veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení:14.09.2021
 • datum svěšení:31.12.2022

Opatření obecné povahy - Lesní zákon

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 26.10.2021

 • datum vyvěšení:19.10.2021
 • datum svěšení:26.10.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 26.10.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 15.12.2021

 • datum vyvěšení:07.12.2021
 • datum svěšení:16.12.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 15.12.2021

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 • datum vyvěšení:28.01.2022
 • datum svěšení:15.02.2022

Národní plán povodí Labe

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 22.2.2022

 • datum vyvěšení:15.02.2022
 • datum svěšení:23.02.2022

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 22.2.2022

Veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení:17.02.2022
 • datum svěšení:08.03.2022

Návrh opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení:04.03.2022
 • datum svěšení:19.03.2022

Návrh opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení:05.04.2022
 • datum svěšení:21.04.2022

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 3.5.2022

 • datum vyvěšení:26.04.2022
 • datum svěšení:04.05.2022

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 3.5.2022

Veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení:28.04.2022
 • datum svěšení:15.05.2022

Oznámení o vydání opatření obecné povahy 

Veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení:05.05.2022
 • datum svěšení:21.05.2022

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 28.6.2022

 • datum vyvěšení:21.06.2022
 • datum svěšení:29.06.2022

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 28.6.2022

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 20.9.2022

 • datum vyvěšení:13.09.2022
 • datum svěšení:21.09.2022

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 20.9.2022