Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
Posezení u příležitosti MDŽ Důležité

Posezení u příležitosti MDŽ


Sousedské posezení u příležitosti MDŽ

V nově zrekonstuovaných prostorách budovy OÚ

Pozvánka / MDŽ Důležité
Místní poplatky pro rok 2024 Důležité

Místní poplatky pro rok 2024

Výše poplatků zůstává ve stejné výši jako v roce 2023

https://www.obectur.cz/urad/odpady

Roční poplatek za nakládání s odpady a poplatek ze psů činí :

  • dítě od 0 do 18 let s trvalým pobytem / 400,- Kč
  • osoba 18+ s trvalým pobytem / 700,- Kč
  • rekreační objekt / 700,- Kč
  • pes / 100,- Kč

Poplatky je možné uhradit hotově každé úterý mezi 17.-18. hod na Obecním úřadě nebo bezhotovostně převodem na účet  1161662309/0800, VS číslo popisné. Splatnost poplatku je nejpozději do 31.3.2023 dle nové OZV č. 1-3/2023 (sekce vyhlášky), které nabyly účinnosti 1.1.2024. 

  • Svoz komunálního odpadu probíhá každý lichý čtvrtek
  • Každý lichý čtvrtek je vyvážen kontejner s plasty, kontejner s papírem pak každé sudé pondělí. 
  • Sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim a občané budou o termínu informováni. Plánuje se opět i objednání velkoobjemového kontejneru.
  • Termíny svozu kontejneru s bioodpadem pro rok 2024 zveřejníme po obdržení svozového plánu. Pro občany platí, že větve, roští a dřeviny mohou až do konce dubna vyvézt do rohu hřiště na místo, kde se "pálí čarodějnice".


Novoroční setkání Důležité

Novoroční setkání

Zastupitelé OÚ a SDH Tuř pořádají tradiční novoroční setkání 1.1.2024 od 14 hod na hřišti v Tuři

Přejeme úspěšné vykročení do roku 2024 a srdečně zveme občany na novoroční grog a svařák 

Cena vodného od 1.1.2024 Důležité

Cena vodného od 1.1.2024

Změna ceny vodného od 1. 1. 2024

Koncert v kostele Důležité

Koncert v kostele

Tradiční adventní koncert v Popovicích v kostele

Odjezd v 17:30 ze zastávky v Tuři 

Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem Důležité

Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem


OÚ zve občany ke společnému rozsvícení vánočního stromu

Mikulášská nadílka pro děti , na zahřátí pro děti čaj, pro dospěláky svařák

Tisková zpráva VOS Jičín Důležité

Tisková zpráva VOS Jičín

Chraňte svůj majetek před možnou havárií vody, zateplete potrubí a vodoměr

"V zimním období, kdy teploty klesají nízko pod bod mrazu, trpí i vodovodní soustava.  Ta se může dokonce i poničit, pokud není správně ochráněna, a může dojít k havárii a úniku vody.  Vodárny řeší každou zimu poruchy a havárie nejen na páteřních rozvodech, ale i prasklé domovní přípojky a vodoměry.  Ty pak majitele stojí nejenom náklady na jejich opravu a za únik vody, ale mnohdy může voda napáchat další škody. Problémům lze předejít – stačí okolí potrubí a vodoměru zateplit."

 

obrázek nenalezen Důležité

Varování před podvodnými SMS

MPSV varuje občany

obrázek nenalezen Důležité

Obecně závazné vyhlášky č.1-3/2023

Upozornění na nové OZV a jejich nabytí účinnosti

Nové OZV č.1(o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství) a č.2(o místním poplatku ze psů) /2023 nabývají účinnosti 1.1.2024, OZV č.3/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství nabývá účinnosti 15. dne po dni jejího vyhlášení, tj. 25.10.2023


Tento článek je pouze informativní pro občany, OZV jsou od 11.10.2023 vyvěšeny v sekci "OBECNÍ VYHLÁŠKY" a v obecní vývěsce u OÚ. Výše poplatků se pro následující rok nemění, došlo pouze k úpravě termínu úhrady poplatků nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku a bylo zahrnuto značení svozových nádob.

Upozornění ČEZ Důležité

Upozornění ČEZ

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Velkoobjemový odpad Důležité

Velkoobjemový odpad

Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu 

publikováno: 12. 5. 2019 17:47,