Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
obrázek nenalezen Důležité

Prázdninový provoz OÚ a knihovny

Úřední hodiny OÚ v červenci a srpnu 2024

úterý 9.7.          úterý 23.7.

úterý 6.8.          úterý 20.8. 

 17 - 18 hod,  otevřena i knihovna

mimo uvedené dny starosta i místostarosta na telefonu

Volby do Evropského parlamentu 2024 Důležité

Volby do Evropského parlamentu 2024

Výsledky voleb v obci Tuř

Uzávěra železničního přejezdu Důležité

Uzávěra železničního přejezdu

22.5.2024 - Oprava železničního přejezdu v Butovsi v čase 7 - 18 hod 

objízdná trasa

Pietní akt Důležité

Pietní akt

Uctění památky obětem 2. světové války

V úterý 7.5. v 18 hod u OÚ 

Položení květin u pamětní desky J. Hlaváčka a následně u pomníku J. Šimka na rozcestí

Oznámení ČEZ Důležité

Oznámení ČEZ

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.5. 2024 od 7:30 do 15:30

Pálení čarodějnic Důležité

Pálení "čarodějnic"

Obec a SDH Tuř zvou spoluobčany na tradiční pálení čarodějnic 30.4. 2024 na hřišti v Tuři

Občerstvení zajištěno od 17 hod

Pálení řádně ohlášeno na portále https://paleni.izscr.cz/paleni

obrázek nenalezen Důležité

Připomenutí občanům

31.3. vypršel termín pro úhrady poplatků pro rok 2024 za svoz odpadu + poplatek za psy 

Prosíme, kdo ještě poplatky podle obecních vyhlášek neuhradil, aby tak učinil v co nejbližším možném termínu

Zítra 6.4. je naplánována brigáda na úklid obce, sraz v 9 hod u OÚ. Nářadí a rukavice vezměte podle svých možností. Prioritou je úklid chodníků a okrajů vozovky po zimě a posbírání odpadků v obci  (pytle na odpad máme). Účastníkům dopředu děkujeme

Jarní úklid obce Důležité

Jarní úklid obce

Jarní úklid Tuře v sobotu 6.4.2024 od 9 hod

Ráda bych, kdyby se nám podařilo uklidit po zimě chodníky, posbírat odpadky v obci a v přilehlém okolí, uklidit zastávku, stání u kontejnerů, hřiště. Pokud se nehodí termín, může se kdokoliv zapojit jiný den, každá pomocná ruka se počítá. Kolik toho stihneme, závisí od počtu účastníků.
Prosím, vezměte dle možnosti lopatu, koště nebo kolečko... něco málo máme i na úřadě.
Pokud by nepřálo počasí jako vloni, tak posuneme - informovala bych.
Předem děkuji.
Nabídka občanům Důležité

Nabídka občanům

Havelka uhelné sklady právě začaly JARNÍ SLEVY UHLÍ s dopravou a pásem zdarma

firma Havelka garantuje  jistou výhru v UHLOTÉRII. Objednávejte uhlí, brikety a koks u Havelky na telefonním čísle 602 489 489.

Kotlíková dotace Důležité

Kotlíková dotace

Od 1. září 2024 vstupuje v platnost zákaz provozu kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy

Vlastníci určených typů nemovitostí tak mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. Příjem žádostí bude zahájen 2. 4. 2024 a ukončen 31. 8. 2024 ve 12 hodin.

Den otevřených dveří ČOV Důležité

Den otevřených dveří ČOV

21. března 2024 od 14-18 hod  - Den otevřených dveří ČOV v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace

Vloni bylo při této příležitosti vytvořeno ve spolupráci s K-klubem Jičín také video o čištění vody, které najdete na našem Youtube zde: https://www.youtube.com/watch?v=pUIR1IFj-3w&ab_channel=SkVOStn%C3%A1vodaz%C4%8Cesk%C3%A9hor%C3%A1je

Video používá Centrum přírodních věd Jičín pro edukaci žáků v rámci tématu Voda. 

Poplatky 2024 Důležité

Poplatky 2024

Připomínáme občanům termín úhrady poplatků pro rok 2024 dle vyhlášky do 31.3.2024

Výše poplatků zůstává ve stejné výši jako v roce 2023

https://www.obectur.cz/urad/odpady

Roční poplatek za nakládání s odpady a poplatek ze psů činí :

  • dítě od 0 do 18 let s trvalým pobytem / 400,- Kč
  • osoba 18+ s trvalým pobytem / 700,- Kč
  • rekreační objekt / 700,- Kč
  • pes / 100,- Kč

Poplatky je možné uhradit hotově každé úterý mezi 17.-18. hod na Obecním úřadě nebo bezhotovostně převodem na účet  1161662309/0800, VS číslo popisné. Splatnost poplatku je nejpozději do 31.3.2023 dle nové OZV č. 1-3/2023 (sekce vyhlášky), které nabyly účinnosti 1.1.2024. 

  • Svoz komunálního odpadu probíhá každý lichý čtvrtek
  • Každý lichý čtvrtek je vyvážen kontejner s plasty, kontejner s papírem pak každé sudé pondělí. 
  • Sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim a občané budou o termínu informováni. Plánuje se opět i objednání velkoobjemového kontejneru.
  •  Pro občany platí, že větve, roští a dřeviny mohou až do konce dubna vyvézt do rohu hřiště na místo, kde se "pálí čarodějnice".


OBEC TUŘ – PLÁN SVOZŮ BIOODPADU NA ROK 2024:

1.3.2024      14.3.2024    28.3.2024   11.4.2024   25.4.2024
9.5.2024   23.5.2024   13.6.2024   4.7.2024   25.7.2024   15.8.2024
5.9.2024   19.9.2024    3.10.2024   17.10.2024   31.10.2024   14.11.2024   28.11.2024


publikováno: 12. 5. 2019 17:47,