Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
Voličské průkazy/prezidentské volby Důležité

Voličské průkazy/prezidentské volby

Prezidentské volby 2023

Informace voličům: Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

Informace Českého telekomunikačního úřadu Důležité

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Informace
Českého telekomunikačního úřadu

Finanční příspěvek na vývoz kalů do 31.12.2022 Důležité

Finanční příspěvek na vývoz kalů do 31.12.2022

PŘIPOMENUTÍ: příspěvek na vývoz ČOV, septiků a jímek do 31.12.2022 !!!

Obec Tuř schválila dne 20.9.2022 finanční příspěvek pro vlastníky nemovitostí v Tuři. Příspěvek ve výši 500,-Kč je určen na individuální vývoz a likvidaci kalů z ČOV, septiků a jímek. Příspěvek bude vyplacen na základě předloženého daňového/příjmového dokladu o vývozu autorizovanou firmou - například: pan Míka, TS Jičín, EKOLSERVIS Nová Paka atd. 

Příspěvek je určen pouze pro  nemovitosti s minimálně jedním přihlášeným občanem k trvalému pobytu v obci Tuř.

Příspěvek bude vyplácen během úředních hodin nejpozději k 31.12.2022 na obecním úřadě Tuř.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Důležité

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU


OZNÁMENÍ PRO OBČANY/KOMUNÁLNÍ ODPAD

Svoz komunálního odpadu v naší obci bude od 1.11.2022 probíhat každý lichý čtvrtek a to celoročně. Ve stejném intervalu bude vyvážen i kontejner na plasty, kontejner s papírem pak každé sudé pondělí.  

Upozornění ČEZ Distribuce Důležité

Upozornění ČEZ Distribuce

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Milostivé léto II. Důležité

Milostivé léto II.

Druhá fáze Milostivého léta

obrázek nenalezen Důležité

Oznámení občanům

Finanční příspěvek pro vlastníky nemovitostí v Tuři.

Komunální volby 2022 Důležité

Komunální volby 2022

Volby do zastupitelstva Obce Tuř 

Výstava Žíreč Důležité

Výstava Žíreč

Tradiční výstava králíků,drůbeže atd.

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezonou Důležité

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezonou


obrázek nenalezen Důležité

Prázdninový provoz OÚ a knihovny Tuř

Prázdninový provoz OÚ Tuř a knihovny Tuř

aktualizováno: 12. 5. 2019 17:47,