Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
2020 2025
Posezení u příležitosti MDŽ
Obec Volný čas
 • OÚ Tuř
 • 36

Posezení u příležitosti MDŽ


Sousedské posezení u příležitosti MDŽ

V nově zrekonstuovaných prostorách budovy OÚ

číst více
Místní poplatky pro rok 2024
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 117

Místní poplatky pro rok 2024

Výše poplatků zůstává ve stejné výši jako v roce 2023

https://www.obectur.cz/urad/odpady

Roční poplatek za nakládání s odpady a poplatek ze psů činí :

 • dítě od 0 do 18 let s trvalým pobytem / 400,- Kč
 • osoba 18+ s trvalým pobytem / 700,- Kč
 • rekreační objekt / 700,- Kč
 • pes / 100,- Kč

Poplatky je možné uhradit hotově každé úterý mezi 17.-18. hod na Obecním úřadě nebo bezhotovostně převodem na účet  1161662309/0800, VS číslo popisné. Splatnost poplatku je nejpozději do 31.3.2023 dle nové OZV č. 1-3/2023 (sekce vyhlášky), které nabyly účinnosti 1.1.2024. 

 • Svoz komunálního odpadu probíhá každý lichý čtvrtek
 • Každý lichý čtvrtek je vyvážen kontejner s plasty, kontejner s papírem pak každé sudé pondělí. 
 • Sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim a občané budou o termínu informováni. Plánuje se opět i objednání velkoobjemového kontejneru.
 • Termíny svozu kontejneru s bioodpadem pro rok 2024 zveřejníme po obdržení svozového plánu. Pro občany platí, že větve, roští a dřeviny mohou až do konce dubna vyvézt do rohu hřiště na místo, kde se "pálí čarodějnice".


číst více
Novoroční setkání
Úřad Obec Volný čas
 • OÚ Tuř
 • 78

Novoroční setkání

Zastupitelé OÚ a SDH Tuř pořádají tradiční novoroční setkání 1.1.2024 od 14 hod na hřišti v Tuři

Přejeme úspěšné vykročení do roku 2024 a srdečně zveme občany na novoroční grog a svařák 

číst více
Cena vodného od 1.1.2024
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 112

Cena vodného od 1.1.2024

Změna ceny vodného od 1. 1. 2024

číst více
Koncert v kostele
Obec Volný čas
 • OÚ Tuř
 • 115

Koncert v kostele

Tradiční adventní koncert v Popovicích v kostele

Odjezd v 17:30 ze zastávky v Tuři 

číst více
Tisková zpráva VOS Jičín
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 106

Tisková zpráva VOS Jičín

Chraňte svůj majetek před možnou havárií vody, zateplete potrubí a vodoměr

"V zimním období, kdy teploty klesají nízko pod bod mrazu, trpí i vodovodní soustava.  Ta se může dokonce i poničit, pokud není správně ochráněna, a může dojít k havárii a úniku vody.  Vodárny řeší každou zimu poruchy a havárie nejen na páteřních rozvodech, ale i prasklé domovní přípojky a vodoměry.  Ty pak majitele stojí nejenom náklady na jejich opravu a za únik vody, ale mnohdy může voda napáchat další škody. Problémům lze předejít – stačí okolí potrubí a vodoměru zateplit."

 

číst více
obrázek nenalezen
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 117

Varování před podvodnými SMS

MPSV varuje občany

číst více
obrázek nenalezen
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 130

Obecně závazné vyhlášky č.1-3/2023

Upozornění na nové OZV a jejich nabytí účinnosti

Nové OZV č.1(o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství) a č.2(o místním poplatku ze psů) /2023 nabývají účinnosti 1.1.2024, OZV č.3/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství nabývá účinnosti 15. dne po dni jejího vyhlášení, tj. 25.10.2023


Tento článek je pouze informativní pro občany, OZV jsou od 11.10.2023 vyvěšeny v sekci "OBECNÍ VYHLÁŠKY" a v obecní vývěsce u OÚ. Výše poplatků se pro následující rok nemění, došlo pouze k úpravě termínu úhrady poplatků nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku a bylo zahrnuto značení svozových nádob.

číst více
Upozornění ČEZ
Hasiči Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 180

Upozornění ČEZ

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

číst více
Velkoobjemový odpad
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 149

Velkoobjemový odpad

Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu 

číst více
Výzva - úklid
Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 136

Výzva - úklid

Prosím, kdo dovezl na hřiště tento nepořádek, aby ho uklidil. V neděli 1.10. probíhal sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu, jak bylo avizováno v čase 14-17 hod a bylo psáno, aby byl dodržen tento čas a nevozilo se jindy, jelikož se sběr probíral a třídil se a právě aby se předešlo tomu, že se zde odloží cokoliv. Tento nepořádek se na místě objevil až poté. Střešní vikýře, plastové hřebenové kartáčové pásy, umyvadlo, skříňka ....do nebezpečného odpadu nepatří!!! V sobotu proběhne sběr do velkoobjemového kontejneru, kde bude možné umyvadlo a skříňku vyhodit, ale opět plast tam nepatří!!!
Info k velkoobjemovému kontejneru bude zveřejněno.

číst více
Den požární bezpečnosti Pátek 13.
Hasiči Úřad Obec
 • OÚ Tuř
 • 140

Den požární bezpečnosti "Pátek 13."

Topná sezóna – požární bezpečnost při užívání tepelných spotřebičů a komínů

číst více
publikováno: 28. 4. 2023 09:34, OÚ Tuř