Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá v Obci Tuř každý lichý čtvrtek , tedy jednou za čtrnáct dní a to stabilně od 1.11.2022. 

Každý lichý čtvrtek je vyvážen kontejner s plasty, kontejner s papírem pak každé sudé pondělí.

Ceny

Roční poplatek za odvoz komunálních odpadů  a poplatek ze psů činí :

osoba trvale hlášená k pobytu 18+

700,- Kč

dítě od 0 do 18 let s trvalým pobytem

400,-Kč

rekreační objekt

700,-Kč

poplatek ze psa 

100,-Kč

Platby

Splatnost poplatku je nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Poplatek je možné uhradit hotově každé úterý od 17:00 do 18:00 na Obecním úřadě, případně bezhotovostně převodem.

Při platbě převodem :

číslo účtu - 1161662309/0800

Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné.


 • Každý rok pořádá Obec Tuř sběr nebezpečného odpadu. O jeho termínu budete včas informováni.

Text článku z 9.1.2023:  https://www.obectur.cz/clanek/2023-odpadove-hospodarstvi-poplatky

Poplatky za svoz komunálního odpadu se pro rok 2023 nemění

Roční poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů činí :

 • dítě od 0 do 18 let s trvalým pobytem / 400,- Kč
 • osoba 18+ s trvalým pobytem / 700,- Kč
 • rekreační objekt / 700,- Kč
 • pes / 100,- Kč

Poplatky je možné uhradit hotově každé úterý mezi 17.-18. hod na Obecním úřadě nebo bezhotovostně převodem na účet  1161662309/0800, VS číslo popisné. Splatnost poplatku je nejpozději do 30.6. 2023

 • Svoz komunálního odpadu probíhá každý lichý čtvrtek
 • Každý lichý čtvrtek je vyvážen kontejner s plasty, kontejner s papírem pak každé sudé pondělí. 
 • Sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim a občané budou o termínu informováni.
 • Termíny svozu kontejneru s bioodpadem pro rok 2023 zveřejníme po obdržení svozového plánu. Pro občany platí, že větve, roští a dřeviny mohou nyní vyvézt do rohu hřiště na místo, kde se "pálí čarodějnice".

Upozornění : Na zpevněné ploše u hřiště k tomu určené, je umístěn kontejner na plasty, papír, sklo a nádoba na rostlinný tuk. Žádáme občany, aby u kontejnerů udržovali pořádek, nenechávali ležet odpadky poházené vedle kontejnerů ani je neodkládali v taškách či jiných nádobách vedle kontejnerů a do kontejnerů vhazovali pouze správně roztříděný odpad. Plechovky od nápojů patří též do kontejneru na plast. Občané si stěžují, že kontejner na papír je stále plný a to hlavně proto, že lidem dělá problém rozkládat krabice a po vyvezení kontejneru je tak hned zase zaplněn. Mysleme na občany, kteří svědomitě domovní odpad třídí a neodrazujme je tím, že jej nemají kam odložit. Do kontejnerů na tříděný odpad v obci má být odkládán pouze odpad, který vznikl fyzickým osobám v rámci jejich nepodnikatelské činnosti. Podnikající fyzické a právnické osoby musí mít v rámci své podnikatelské činnosti uzavřenu smlouvu přímo s některou z oprávněných společností.  

Správným tříděním odpadu a udržováním pořádku na společných prostranstvích si naši obec snažme dělat hezčí....


publikováno: 9. 1. 2023 14:56, OÚ Tuř

Novinky z úřadu

obrázek nenalezen
Úřad Obec

publikováno: 10. 11. 2023

Varování před podvodnými SMS

 • OÚ Tuř
 • 26
obrázek nenalezen
Úřad Obec

publikováno: 20. 10. 2023

Obecně závazné vyhlášky č.1-3/2023

 • OÚ Tuř
 • 57
Upozornění ČEZ
Hasiči Úřad Obec

publikováno: 11. 10. 2023

Upozornění ČEZ

 • OÚ Tuř
 • 60
Velkoobjemový odpad
Úřad Obec

publikováno: 10. 10. 2023

Velkoobjemový odpad

 • OÚ Tuř
 • 74
Výzva - úklid
Úřad Obec

publikováno: 9. 10. 2023

Výzva - úklid

 • OÚ Tuř
 • 61
Den požární bezpečnosti Pátek 13.
Hasiči Úřad Obec

publikováno: 5. 10. 2023

Den požární bezpečnosti "Pátek 13."

 • OÚ Tuř
 • 64