Nalezeno: 89 výsledků

Kontakty

10. 12. 2021

Adresa

Obecní úřad Tuř
Tuř č.p. 13
506 01 Jičín

IČ: 00272256
DIČ: obec není plátcem DPH

číslo účtu pro příjem plateb:   1161662309/0800 (ČS Jičín)
datová schránka:                       2yfj2wd
profil zadavatele:                       www.vhodne-uverejneni.cz

Pozvánka

21. 12. 2021

 • OÚ Tuř
 • 43

Novoroční grog

Návrh OOP NNP Labe

Návrh opatření obecné povahy.

Obecně závazná vyhláška 1/2020

Obecně závazná vyhláška 1/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, požární řád

Obecně závažná vyhláška 3/2019

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č 1/2019

Obecně závazná vyhláška č 1/2019.

Obecně závazná vyhláška č.1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č 2/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Tuř č.2/2019 o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č 2/2020

Obecně závazná vyhláška č 2/2020, kterou se vydává požární řád obce.

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016.

Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu

Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu.

Veřejná vyhláška

Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody.

Vyhláška o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 místní poplatek.

Vyhláška o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Tuř.

Vyhláška o užívání znaku a vlajky obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 užívání znaku ob.

Vyhláška o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o veřejném pořádku.

Vyhláška požární řád

Obecně závazná vyhláška č.6/2009 požární řád.

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 15.12.2021

 • datum vyvěšení:07.12.2021
 • datum svěšení:16.12.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 15.12.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 26.10.2021

 • datum vyvěšení:19.10.2021
 • datum svěšení:26.10.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 26.10.2021

Rozloučení s létem

25. 8. 2021

 • začíná v - končí v
 • Tuř

Obec Tuř a Sbor dobrovolných hasičů Tuř pořádá v sobotu 28.8.2021 od 15:00 hod na hřišti v Tuři "Rozloučení s létem" formou sousedského posezení. Občerstvení zajištěno.

Obec

13. 2. 2021

Kde se nachází

Tuř je malebná obec ležící 8 km od Jičína v královehradeckém kraji. Na výměře 487 ha v nadmořské výšce bez mála 285 m.n.m. žije 132 obyvatel. Obci dominuje barokní zámeček, který na přelomu 17. a 18. století přestavěli jičínští jezuité do současné podoby z původní středověké tuřské tvrze. V těsné blízkosti naší obce se nacházejí obce Kacálková Lhota a Butoves. 

Historie obce

16. 11. 2020

Historie obce Tuř

Podle svého názvu patří Tuř k osadám starobylým. Stávala zde odedávna tvrz, na které sídlili představitelé drobné šlechty - od poloviny 14. století uvádění s přídomkem "z Tuří". Do poloviny 16. století se ve vlastnictví obce vysřídaly další, méně významné šlechtické rody, až je v roce 1541 koupili Valdštejnové. Zboží Tuřské zůstalo v jejich majetku až do 1. čtvrtiny sedmnáctého století, do dob vévody Albrechta z Valdštejna, který je roku 1628 od svých příbuzných koupil a učinil jedním ze statků svého rozsáhlého frýdlantského dominia. Roku 1635 získali Tuř jičínští jezuité, kteří na přelomu 17. a 18. století přestavěli zdejší tvrz v barokní zámek.

Kontakty

10. 12. 2021

Adresa

Obecní úřad Tuř
Tuř č.p. 13
506 01 Jičín

IČ: 00272256
DIČ: obec není plátcem DPH

číslo účtu pro příjem plateb:   1161662309/0800 (ČS Jičín)
datová schránka:                       2yfj2wd
profil zadavatele:                       www.vhodne-uverejneni.cz

Obecní vyhlášky

29. 11. 2020

obsah stránky

Info o obci

26. 1. 2021

                    Obecní znak

 

                 Obecní vlajka

Statické informace

Prohlášení o přístupnosti

13. 5. 2020

Povinné požadavky na obsah

Obec Tuř se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

13. 2. 2021

Obecní úřad

Obecní úřad obce Tuř je vám k dispozici každé úterý od 17:00 do 18:00, kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci. Pro rychlejší a snažší komunikaci s úřadem využijte obecní Formuláře, které si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat či přinést s sebou na úřad.

Povinně zveřejňované informace

15. 2. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

3. 1. 2021

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Chci zařídit

23. 2. 2021

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v úterý od 17:00 do 18:00 hodin. V jiných dnech je nutná předchozí telefonická domluva. 

Veřejné zakázky

22. 11. 2020

Profil zadavatele:

Kontaktní informace:

Sídlo

Obec Tuř
Tuř 13 
506 01 Tuř 
Královéhradecký kraj

Fakturační adresa

Odpady

6. 12. 2020

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá v Obci Tuř v zimním období ( 1.10. až 30.4.)  každý týden ve čtvrtek. V letním období ( 1.5. až 30.9.)  každý druhý týden ve čtvrtek ,tedy jednou za čtrnáct dní.

Dotace

29. 12. 2020

Hasičské auto

V roce 2016 jsme zažádali o dvě dotace na dopravní automobil pro naše hasiče. Podařilo se nám získat dotace a to od Ministerstva vnitra ČR poskytovanou prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450.000 Kč. K této dotaci se nám nakonec podařilo získat i dotace od Královehradeckého kraje ve výši 249.000 Kč,  sponzorů 120.000 Kč, SDH Tuř 30.000Kč a Obec Tuř 51.000 Kč.15.12.2016 jsme přebrali od fa. AutoTrutnov s.r.o. dopravni automobil DA - L1Z.Jedná se Ford Tranzit Kombi L2H2 Trend. Tak ať slouží !

Poskytování informací

26. 2. 2021

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Oznámení

29. 12. 2020

 • OÚ Tuř
 • 157

Novoroční grog

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MILÍČEVSI

4. 5. 2021

 • OI Developer
 • 132

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MILÍČEVSI

Májové pálení

19. 5. 2021

 • OÚ Tuř
 • 121

Májové pálení čarodejnic

Nabídka pronájmu

1. 6. 2021

 • OÚ Tuř
 • 122

Nabídka pronájmu bývalé prodejny potravin.

Prázdninový provoz

22. 6. 2021

 • OÚ Tuř
 • 99

Prázdninový provoz OÚ a knihovny

Pozvánka

21. 12. 2021

 • OÚ Tuř
 • 43

Novoroční grog

Rozloučení s létem

25. 8. 2021

 • začíná v - končí v
 • Tuř

Obec Tuř a Sbor dobrovolných hasičů Tuř pořádá v sobotu 28.8.2021 od 15:00 hod na hřišti v Tuři "Rozloučení s létem" formou sousedského posezení. Občerstvení zajištěno.

Vyhláška o užívání znaku a vlajky obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 užívání znaku ob.

Vyhláška o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o veřejném pořádku.

Vyhláška o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 místní poplatek.

Vyhláška o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Tuř.

Vyhláška požární řád

Obecně závazná vyhláška č.6/2009 požární řád.

Návrh OOP NNP Labe

Návrh opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška

Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody.

Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu

Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu.

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016.

Obecně závazná vyhláška č 2/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Tuř č.2/2019 o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č 1/2019

Obecně závazná vyhláška č 1/2019.

Obecně závažná vyhláška 3/2019

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č 2/2020

Obecně závazná vyhláška č 2/2020, kterou se vydává požární řád obce.

Obecně závazná vyhláška 1/2020

Obecně závazná vyhláška 1/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, požární řád

Obecně závazná vyhláška č.1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 20.10.2020

 • datum vyvěšení:07.10.2020
 • datum svěšení:21.10.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 20.10.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 21.7.2020

 • datum vyvěšení:07.07.2020
 • datum svěšení:22.07.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 21.7.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 19.5.2020

 • datum vyvěšení:12.05.2020
 • datum svěšení:20.05.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 19.5.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 25.2.2020

 • datum vyvěšení:18.02.2020
 • datum svěšení:26.02.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 25.2.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 17.12.2019

 • datum vyvěšení:10.12.2019
 • datum svěšení:18.12.2019

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 17.12.2019