Historie obce Tuř

Podle svého názvu patří Tuř k osadám starobylým. Stávala zde odedávna tvrz, na které sídlili představitelé drobné šlechty - od poloviny 14. století uvádění s přídomkem "z Tuří". Do poloviny 16. století se ve vlastnictví obce vysřídaly další, méně významné šlechtické rody, až je v roce 1541 koupili Valdštejnové. Zboží Tuřské zůstalo v jejich majetku až do 1. čtvrtiny sedmnáctého století, do dob vévody Albrechta z Valdštejna, který je roku 1628 od svých příbuzných koupil a učinil jedním ze statků svého rozsáhlého frýdlantského dominia. Roku 1635 získali Tuř jičínští jezuité, kteří na přelomu 17. a 18. století přestavěli zdejší tvrz v barokní zámek.

Po zrušení jezuitského řádu v r. 1773 byl tuřský statek spravován náboženským fondem, V polovině 19. století koupil zdejší velkostatek i se zámekm Jan Limbeck, a protože si nový majitel opět zvolil Tuř za své sídlo, dal zámek opravit a přestavět v klasicistním stylu. Ve druhé polovině dvacátého století se stav budovy, která nebyla plně obývána, znovu postupně horšil. V současné době zrekontruoval objekt jeho nový majitel, Jaroslav Linek. 


Historie obce Hubálov

První zmínka o Hubálovu pochází z roku 1373. Jméno obce zřejmě pochází z pojmenování "Hubálův dvůr", příjmení Hubál je totiž z konce 14. století doloženo jak v Praze, tak i ve městě Jičíně. Obec Hubálov a Tuř sdílejí po dobu půl tisíciletí společné dějiny, historie obou obcí se spojuje nejen v době vrchnostenské psrávy, ale i v současnosti, kdy tvoří dvě části jedné samosprávné obce.


Současnost

Obec Tuř, skládající se z částí Tuř a Hubálov, je se svými 150 obyvateli sice obcí malou, ale zato dynamicky se rozvíjející, což dokládá i četná výstavba a podíl mladých lidí v celkovém počtu obyvatel. Dlouhodobě se snažíme podporovat mladé rodiny, vyvíjíme i další aktivity pro prosperitu a zvelebení obce ( renovace hašičské zbrojnice, bezdrátový rozhlas, údržba zeleně, oprava obecních budov atd.) . Velký význam klademe i na pestrý společenský život ve vesnici, a proto každoročně pořádáme Dětský den a Mikulášskou nadílku pro děti, oceňujeme naše seniory, vítáme nové občánky, pořádáme pouťová a posvícenská posezení a často se setkáváme i neformálně.

Ceníme si i dosažených výsledků našich dobrovolných hasičů za jejich příkladnou reprezentaci v okresních a krajských kláních.


Budoucnost

Naší budoucí prioritou je celková elektrifikace obce dle platných norem EU, rekontrukce obecních cest, včetně chodníků, a oprava budov v majetku obce. V současné době se dokončuje rekontrukce místního zámku. I když se nejedná o obecní investici, jsme rádi, že i tato historická dominanta zaujme své důstojné místo v naší obci a my budeme prostory zámku využívat například pro společenská setkání.

aktualizováno: 16. 11. 2020 15:14,

Novinky z

Upozornění ČEZ
Hasiči Úřad Obec

aktualizace článku: 21. 10. 2021

Upozornění ČEZ

 • OÚ Tuř
 • 68
Pieta k uctění památky hasičů JSDH Koryčany
Hasiči Úřad Obec Volný čas

aktualizace článku: 19. 9. 2021

Pieta k uctění památky hasičů JSDH Koryčany

 • OÚ Tuř
 • 81
Rozloučení s létem
Hasiči Obec Volný čas

aktualizace události: 25. 8. 2021

Rozloučení s létem

 • začíná v - končí v
 • Tuř
Den požární bezpečnosti
Hasiči Úřad Obec

aktualizace článku: 18. 8. 2021

Den požární bezpečnosti

 • OÚ Tuř
 • 124
Upozornění občanům
Hasiči Obec Volný čas

aktualizace článku: 29. 6. 2021

Upozornění občanům

 • OÚ Tuř
 • 138
Hasiči radí...
Hasiči Obec

aktualizace článku: 4. 5. 2021

Hasiči radí...

 • OI Developer
 • 161