Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie obce Tuř

Podle svého názvu patří Tuř k osadám starobylým. Stávala zde odedávna tvrz, na které sídlili představitelé drobné šlechty - od poloviny 14. století uvádění s přídomkem "z Tuří". Do poloviny 16. století se ve vlastnictví obce vysřídaly další, méně významné šlechtické rody, až je v roce 1541 koupili Valdštejnové. Zboží Tuřské zůstalo v jejich majetku až do 1. čtvrtiny sedmnáctého století, do dob vévody Albrechta z Valdštejna, který je roku 1628 od svých příbuzných koupil a učinil jedním ze statků svého rozsáhlého frýdlantského dominia. Roku 1635 získali Tuř jičínští jezuité, kteří na přelomu 17. a 18. století přestavěli zdejší tvrz v barokní zámek.

Po zrušení jezuitského řádu v r. 1773 byl tuřský statek spravován náboženským fondem, V polovině 19. století koupil zdejší velkostatek i se zámekm Jan Limbeck, a protože si nový majitel opět zvolil Tuř za své sídlo, dal zámek opravit a přestavět v klasicistním stylu. Ve druhé polovině dvacátého století se stav budovy, která nebyla plně obývána, znovu postupně horšil. V současné době zrekontruoval objekt jeho nový majitel, Jaroslav Linek. 


Historie obce Hubálov

První zmínka o Hubálovu pochází z roku 1373. Jméno obce zřejmě pochází z pojmenování "Hubálův dvůr", příjmení Hubál je totiž z konce 14. století doloženo jak v Praze, tak i ve městě Jičíně. Obec Hubálov a Tuř sdílejí po dobu půl tisíciletí společné dějiny, historie obou obcí se spojuje nejen v době vrchnostenské psrávy, ale i v současnosti, kdy tvoří dvě části jedné samosprávné obce.


Současnost

Obec Tuř, skládající se z částí Tuř a Hubálov, je se svými 150 obyvateli sice obcí malou, ale zato dynamicky se rozvíjející, což dokládá i četná výstavba a podíl mladých lidí v celkovém počtu obyvatel. Dlouhodobě se snažíme podporovat mladé rodiny, vyvíjíme i další aktivity pro prosperitu a zvelebení obce ( renovace hašičské zbrojnice, bezdrátový rozhlas, údržba zeleně, oprava obecních budov atd.) . Velký význam klademe i na pestrý společenský život ve vesnici, a proto každoročně pořádáme Dětský den a Mikulášskou nadílku pro děti, oceňujeme naše seniory, vítáme nové občánky, pořádáme pouťová a posvícenská posezení a často se setkáváme i neformálně.

Ceníme si i dosažených výsledků našich dobrovolných hasičů za jejich příkladnou reprezentaci v okresních a krajských kláních.


Budoucnost

Naší budoucí prioritou je celková elektrifikace obce dle platných norem EU, rekontrukce obecních cest, včetně chodníků, a oprava budov v majetku obce. V současné době se dokončuje rekontrukce místního zámku. I když se nejedná o obecní investici, jsme rádi, že i tato historická dominanta zaujme své důstojné místo v naší obci a my budeme prostory zámku využívat například pro společenská setkání.

publikováno: 16. 11. 2020 15:14,

Novinky z hasičů

Sběr nebezpečného odpadu
Hasiči Úřad Obec

publikováno: 7. 9. 2023

Sběr nebezpečného odpadu

 • začíná v neděli 1. 10. 14:00 - končí v
 • Tuř-hřiště, betonová plocha
Ukončení mimořádného opatření
Hasiči Úřad Obec

publikováno: 20. 7. 2023

Ukončení mimořádného opatření

 • OÚ Tuř
 • 50
Mimořádné opatření
Hasiči Úřad Obec

publikováno: 12. 7. 2023

Mimořádné opatření

 • OÚ Tuř
 • 105
Den hasičů
Hasiči Obec Volný čas

publikováno: 27. 4. 2023

Den hasičů

 • začíná v pondělí 1. 5. 08:30 - končí v
 • Jičín
Dětské hasičské závody
Hasiči Obec Volný čas

publikováno: 27. 4. 2023

Dětské hasičské závody

 • začíná v sobotu 6. 5. 10:00 - končí v
 • Tuř-hřiště
Vyhánění pavouků
Hasiči Obec Volný čas

publikováno: 12. 4. 2023

Vyhánění pavouků

 • začíná v sobotu 22. 4. 09:00 - končí v
 • Tuř-hřiště