Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obec Tuř

Aktuálně


obrázek nenalezen

Varování před podvodnými SMS

MPSV varuje občany

obrázek nenalezen

Obecně závazné vyhlášky č.1-3/2023

Upozornění na nové OZV a jejich nabytí účinnosti

Nové OZV č.1(o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství) a č.2(o místním poplatku ze psů) /2023 nabývají účinnosti 1.1.2024, OZV č.3/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství nabývá účinnosti 15. dne po dni jejího vyhlášení, tj. 25.10.2023


Tento článek je pouze informativní pro občany, OZV jsou od 11.10.2023 vyvěšeny v sekci "OBECNÍ VYHLÁŠKY" a v obecní vývěsce u OÚ. Výše poplatků se pro následující rok nemění, došlo pouze k úpravě termínu úhrady poplatků nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku a bylo zahrnuto značení svozových nádob.

Upozornění ČEZ

Upozornění ČEZ

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad

Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu 

Výzva - úklid

Výzva - úklid

Prosím, kdo dovezl na hřiště tento nepořádek, aby ho uklidil. V neděli 1.10. probíhal sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu, jak bylo avizováno v čase 14-17 hod a bylo psáno, aby byl dodržen tento čas a nevozilo se jindy, jelikož se sběr probíral a třídil se a právě aby se předešlo tomu, že se zde odloží cokoliv. Tento nepořádek se na místě objevil až poté. Střešní vikýře, plastové hřebenové kartáčové pásy, umyvadlo, skříňka ....do nebezpečného odpadu nepatří!!! V sobotu proběhne sběr do velkoobjemového kontejneru, kde bude možné umyvadlo a skříňku vyhodit, ale opět plast tam nepatří!!!
Info k velkoobjemovému kontejneru bude zveřejněno.

Den požární bezpečnosti Pátek 13.

Den požární bezpečnosti "Pátek 13."

Topná sezóna – požární bezpečnost při užívání tepelných spotřebičů a komínů

Připravované události

Aktuálně nejsou naplánovány žádné akce.
.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 12.12.2023

datum vyvěšení: 28. 11. 2023
datum svěšení: 12. 12. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 12.12.2023

Pravidla rozpočtového provizoria 2024

datum vyvěšení: 3. 11. 2023
datum svěšení: 31. 3. 2024

Pravidla rozpočtového provizoria 2024

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

datum vyvěšení: 10. 10. 2023
datum svěšení: 31. 12. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

datum vyvěšení: 10. 10. 2023
datum svěšení: 31. 12. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

datum vyvěšení: 10. 10. 2023
datum svěšení: 31. 12. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 

Rozpočtové opatření č.1

datum vyvěšení: 8. 9. 2023
datum svěšení: 1. 3. 2024

Rozpočtové opatření č.1

obrázek nenalezen

O obci

Informace o obci.

číst více