Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obec Tuř

Aktuálně


Voličské průkazy/prezidentské volby

Voličské průkazy/prezidentské volby

Prezidentské volby 2023

Informace voličům: Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Informace
Českého telekomunikačního úřadu

Finanční příspěvek na vývoz kalů do 31.12.2022

Finanční příspěvek na vývoz kalů do 31.12.2022

PŘIPOMENUTÍ: příspěvek na vývoz ČOV, septiků a jímek do 31.12.2022 !!!

Obec Tuř schválila dne 20.9.2022 finanční příspěvek pro vlastníky nemovitostí v Tuři. Příspěvek ve výši 500,-Kč je určen na individuální vývoz a likvidaci kalů z ČOV, septiků a jímek. Příspěvek bude vyplacen na základě předloženého daňového/příjmového dokladu o vývozu autorizovanou firmou - například: pan Míka, TS Jičín, EKOLSERVIS Nová Paka atd. 

Příspěvek je určen pouze pro  nemovitosti s minimálně jedním přihlášeným občanem k trvalému pobytu v obci Tuř.

Příspěvek bude vyplácen během úředních hodin nejpozději k 31.12.2022 na obecním úřadě Tuř.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU


OZNÁMENÍ PRO OBČANY/KOMUNÁLNÍ ODPAD

Svoz komunálního odpadu v naší obci bude od 1.11.2022 probíhat každý lichý čtvrtek a to celoročně. Ve stejném intervalu bude vyvážen i kontejner na plasty, kontejner s papírem pak každé sudé pondělí.  

Upozornění ČEZ Distribuce

Upozornění ČEZ Distribuce

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Nejbližší události

    • Vánoční koncert v kostele

      Vánoční koncert v kostele v Popovicích

      Odjezd z autobusové zastávky ve čtvrtek 8.12.v 18:00. Jelikož byl o vánoční koncert projeven velký zájem, prosím o potvrzení účasti SMS  na 724 811 698, abychom měli upřesněný počet z důvodu zajištění dopravy pro všechny zájemce. Pozvánka v příloze a v papírové podobě na autobusové zastávce. Po zkušenostech z předchozích let si vezměte kromě teplého oblečení nějaký podsedák či deku. 

.

Pravidla rozpočtového provizoria

datum vyvěšení: 07.12.2022
datum svěšení: 31.03.2023

Pravidla rozpočtového provizoria - schválené

Rozpočtové opatření č. 4/2022

datum vyvěšení: 06.12.2022
datum svěšení: 31.03.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2022

Veřejná vyhláška, návrh obecné povahy - Úlibický potok

datum vyvěšení: 22.11.2022
datum svěšení: 09.12.2022

Veřejná vyhláška, návrh obecné povahy - Úlibický potok

Sdělení na žádost o poskytnutí informací dle § 106/1999

datum vyvěšení: 22.11.2022
datum svěšení: 31.12.2022

Sdělení na žádost o poskytnutí informací dle § 106/1999

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tuř ze dne 1.11.2022

datum vyvěšení: 08.11.2022
datum svěšení: 08.12.2022

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tuř ze dne 1.11.2022

Prezidentské volby konané ve dnech 13.a 14.1.2023, příp. druhé kolo 27.a 28.1.2023

datum vyvěšení: 04.11.2022
datum svěšení: 31.01.2023

Informace prezidentské volby konané  ve dnech 13.a 14.1.2023, příp. druhé kolo 27.a 28.1.2023

O Naší obci

O Naší obci

Tuř je malebná obec ležící 8 km od Jičína v královehradeckém kraji. Na výměře 580 ha v nadmořské výšce bez mála 285 m.n.m. žije přibližně 200 obyvatel.

Obci dominuje barokní zámeček, který na přelomu 17. a 18. století přestavěli jičínští jezuité do současné podoby z původní středověké tuřské tvrze.

V těsné blízkosti naší obce se nacházejí obce Kacáková Lhota a Butoves

číst více