Obec Tuř

Aktuálně


Parlamentní volby 2021

Parlamentní volby 2021

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny v obci Tuř

obrázek nenalezen

Sběr nebezpečného odpadu

                       SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU


Odpady je možné ukládat na sběrné místo, které je v obci Tuř na ploše u kontejnerů na tříděný odpad.


     v neděli 10.10.2021 od 15.00 do 17.00 hodin

Seznam svážených druhů odpadů


Oleje v uzavřených nádobách

 (jiné hydraulické oleje, jiné motorové, převodové a mazací oleje, ostatní oleje)

Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

(absorpční činidla, filtrační materiály)

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající

z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady,

fotochemikálie, pesticidy

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

Olověné akumulátory

Baterie včetně autobaterií

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Vyřazená zařízení domácího chlazení

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní

Pieta k uctění památky hasičů JSDH Koryčany

Pieta k uctění památky hasičů JSDH Koryčany

Uctění památky dvou zesnulých hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany.

Rozloučení s létem

Rozloučení s létem

Obec Tuř a Sbor dobrovolných hasičů Tuř pořádá v sobotu 28.8.2021 od 15:00 hod na hřišti v Tuři "Rozloučení s létem" formou sousedského posezení. Občerstvení zajištěno.

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 26.10.2021

datum vyvěšení: 19.10.2021
datum svěšení: 26.10.2021

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 26.10.2021

Veřejná vyhláška

datum vyvěšení: 14.09.2021
datum svěšení: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - Lesní zákon

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.

datum vyvěšení: 25.08.2021
datum svěšení: 21.03.2022

Aktualizované údaje k 1.8.2021 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Rozpočtové opatření č. 3/2021

datum vyvěšení: 15.08.2021
datum svěšení: 01.09.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Sdělení na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999

datum vyvěšení: 14.07.2021
datum svěšení: 14.07.2022

Sdělení na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999

Rozpočtové opatření č.2

datum vyvěšení: 29.06.2021
datum svěšení: 29.06.2023

Rozpočtové opatření č.2

O Naší obci

O Naší obci

Tuř je malebná obec ležící 8 km od Jičína v královehradeckém kraji. Na výměře 580 ha v nadmořské výšce bez mála 285 m.n.m. žije přibližně 200 obyvatel.

Obci dominuje barokní zámeček, který na přelomu 17. a 18. století přestavěli jičínští jezuité do současné podoby z původní středověké tuřské tvrze.

V těsné blízkosti naší obce se nacházejí obce Kacáková Lhota a Butoves

číst více