Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obec Tuř

Aktuálně


obrázek nenalezen

Připomenutí občanům

31.3. vypršel termín pro úhrady poplatků pro rok 2024 za svoz odpadu + poplatek za psy 

Prosíme, kdo ještě poplatky podle obecních vyhlášek neuhradil, aby tak učinil v co nejbližším možném termínu

Zítra 6.4. je naplánována brigáda na úklid obce, sraz v 9 hod u OÚ. Nářadí a rukavice vezměte podle svých možností. Prioritou je úklid chodníků a okrajů vozovky po zimě a posbírání odpadků v obci  (pytle na odpad máme). Účastníkům dopředu děkujeme

Jarní úklid obce

Jarní úklid obce

Jarní úklid Tuře v sobotu 6.4.2024 od 9 hod

Ráda bych, kdyby se nám podařilo uklidit po zimě chodníky, posbírat odpadky v obci a v přilehlém okolí, uklidit zastávku, stání u kontejnerů, hřiště. Pokud se nehodí termín, může se kdokoliv zapojit jiný den, každá pomocná ruka se počítá. Kolik toho stihneme, závisí od počtu účastníků.
Prosím, vezměte dle možnosti lopatu, koště nebo kolečko... něco málo máme i na úřadě.
Pokud by nepřálo počasí jako vloni, tak posuneme - informovala bych.
Předem děkuji.
Nabídka občanům

Nabídka občanům

Havelka uhelné sklady právě začaly JARNÍ SLEVY UHLÍ s dopravou a pásem zdarma

firma Havelka garantuje  jistou výhru v UHLOTÉRII. Objednávejte uhlí, brikety a koks u Havelky na telefonním čísle 602 489 489.

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

Od 1. září 2024 vstupuje v platnost zákaz provozu kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy

Vlastníci určených typů nemovitostí tak mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. Příjem žádostí bude zahájen 2. 4. 2024 a ukončen 31. 8. 2024 ve 12 hodin.

Den otevřených dveří ČOV

Den otevřených dveří ČOV

21. března 2024 od 14-18 hod  - Den otevřených dveří ČOV v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace

Vloni bylo při této příležitosti vytvořeno ve spolupráci s K-klubem Jičín také video o čištění vody, které najdete na našem Youtube zde: https://www.youtube.com/watch?v=pUIR1IFj-3w&ab_channel=SkVOStn%C3%A1vodaz%C4%8Cesk%C3%A9hor%C3%A1je

Video používá Centrum přírodních věd Jičín pro edukaci žáků v rámci tématu Voda. 

Poplatky 2024

Poplatky 2024

Připomínáme občanům termín úhrady poplatků pro rok 2024 dle vyhlášky do 31.3.2024

Výše poplatků zůstává ve stejné výši jako v roce 2023

https://www.obectur.cz/urad/odpady

Roční poplatek za nakládání s odpady a poplatek ze psů činí :

  • dítě od 0 do 18 let s trvalým pobytem / 400,- Kč
  • osoba 18+ s trvalým pobytem / 700,- Kč
  • rekreační objekt / 700,- Kč
  • pes / 100,- Kč

Poplatky je možné uhradit hotově každé úterý mezi 17.-18. hod na Obecním úřadě nebo bezhotovostně převodem na účet  1161662309/0800, VS číslo popisné. Splatnost poplatku je nejpozději do 31.3.2023 dle nové OZV č. 1-3/2023 (sekce vyhlášky), které nabyly účinnosti 1.1.2024. 

  • Svoz komunálního odpadu probíhá každý lichý čtvrtek
  • Každý lichý čtvrtek je vyvážen kontejner s plasty, kontejner s papírem pak každé sudé pondělí. 
  • Sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim a občané budou o termínu informováni. Plánuje se opět i objednání velkoobjemového kontejneru.
  •  Pro občany platí, že větve, roští a dřeviny mohou až do konce dubna vyvézt do rohu hřiště na místo, kde se "pálí čarodějnice".


OBEC TUŘ – PLÁN SVOZŮ BIOODPADU NA ROK 2024:

1.3.2024      14.3.2024    28.3.2024   11.4.2024   25.4.2024
9.5.2024   23.5.2024   13.6.2024   4.7.2024   25.7.2024   15.8.2024
5.9.2024   19.9.2024    3.10.2024   17.10.2024   31.10.2024   14.11.2024   28.11.2024


Připravované události

Aktuálně nejsou naplánovány žádné akce.
.

Volby do Evropského parlamentu 2024 - informace k přestěhování voliče do jiné obce po 28. dubnu 2024

datum vyvěšení: 17. 4. 2024
datum svěšení: 10. 6. 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024 - informace k přestěhování voliče do jiné obce po 28. dubnu 2024 

Záměr prodeje pozemku - oprava

datum vyvěšení: 12. 4. 2024

Záměr prodeje pozemku - oprava m2

Veřejná vyhláška finanční úřad

datum vyvěšení: 11. 4. 2024
datum svěšení: 15. 5. 2024

Veřejná vyhláška finanční úřad 

Informace pro občany jiného členského státu EU, kteří chtějí hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024

datum vyvěšení: 8. 4. 2024
datum svěšení: 1. 6. 2024

Informace pro občany jiného členského státu EU, kteří chtějí hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024

Informace pro politické strany, hnutí a koalice o konci lhůty pro delegování členů a náhradníků okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024

datum vyvěšení: 8. 4. 2024
datum svěšení: 1. 6. 2024

Informace pro politické strany, hnutí a koalice o konci lhůty pro delegování členů a náhradníků okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 7.a 8.června 2024

datum vyvěšení: 2. 4. 2024
datum svěšení: 12. 6. 2024

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 7.a 8.června 2024 - volební informace

obrázek nenalezen

O obci

Informace o obci.

číst více