Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
  • OÚ Tuř
  • 585

Informace k podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022

 Vážení spoluobčané,

  k tomuto článku Vám přikládáme  informační leták “NECHOĎTE – VOLEJTE - PODEJTE“ s telefonními linkami, na kterých jsou připraveni pracovníci Finanční správy České republiky, aby Vám poskytli informace a pomoc s vyplněním přiznání k dani z nemovitých věcí tak, aby  jste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích.

 S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 Finanční správa České republiky poplatníkům daně z nemovitých věcí doporučuje omezit osobní kontakt se správcem daně a využívat zejména elektronické formy komunikace.

   Přiznání k dani z nemovitých věcí si mohou poplatníci vyplnit také v aplikaci Elektronické podání pro Finanční správu (EPO) dostupné na internetových stránkách www.mojedane.cz v sekci Elektronické formuláře - Daň z nemovitých věcí – Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí – od  roku 2011 včetně. Uvedená aplikace obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání je možné prostřednictvím této aplikace vyplnit a rovněž odeslat příslušnému finančnímu úřadu. K odeslání daňového přiznání lze rovněž využít daňovou

   informační schránku (DIS+). Z aplikace EPO lze i daňové přiznání vyexportovat do formátu PDF a vytisknout na tiskárně. Poté stačí daňové přiznání pouze vlastnoručně podepsat a odeslat příslušnému správci daně.

  Aplikace pro vyhledání koeficientů pro vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí je dostupná z internetové stránky: http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces.


Závěrem poznamenáváme, že zákonná lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 končí dne 31.1.2022.

V případě jakýchkoliv nejasností k výše uvedenému se můžete obrátit na Ing. Blanku Patočkovou (e-mail: Blanka.Patockova@fs.mfcr.cz, tel. 495 851 245).