• Jaroslav Knap
  • 19

Plán svozů bioodpadu pro rok 2021

Plán svozů bioodpadu pro rok 2021 

duben              5.4.      19.4.

květen             3.5.       17.5.       31.5.

červen            14.6.

červenec        5.7.        26.7.

srpen             16.8.       30.8.

září                 13.9.       27.9.

říjen                11.10.    25.10.

listopad         8.11.      22.11.