Vítejte na stránkách obce Obec Tuř.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
 • OÚ Tuř
 • 215

Zápis dětí do mateřské školy v Milíčevsi

Od školního roku 2022 – 2023 se bude konat:

v úterý 10. 5. 2022

od 9.00 – 11.00 hod a od 15.00 – 17.00 hod.

v budově školy.


Je třeba, si vyzvednout formulář Žádosti o přijetí předem v mateřské škole nebo na www stránkách školy a nechat potvrdit od pediatra. K zápisu se dostaví rodiče i s dětmi, a také ti, kteří potřebují nástup do MŠ až v průběhu školního roku. S sebou vezměte OP, očkovací průkaz a rodný list dítěte.

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ

                                              

Od školního roku2022/2023 bude do MŠ Milíčeves přijato max.18 dětí.


K předškolnímu vzdělávání se přijímají:

 1. Děti, které před začátkem školního roku2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská škola spádová.
 2. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou pátého roku věku, pro něž není mateřská škola spádová .
 3. Děti, jejichž sourozenec se již vzdělává v mateřské škole v Milíčevsi a ve školním roce 2022/2023 se dále bude vzdělávat.
 4. Děti mladší tří let, pro něž je mateřská škola spádová a děti, pro něž není mateřská škola spádová podle věku od nejstarších po nejmladší.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – MŠ Milíčeves 8.6.2022


Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 8.6.2022


Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku – 8.6.2022


Postup v případě zaslání rozhodnutí o nezařazení dítěte do MŠ

 1. Proti tomuto rozhodnutí může rodič podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Milíčeves a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

                                                                                                          Milena Novotná

                                                                                                          ředitelka mateřské školy

Novinky z úřadu a obce

obrázek nenalezen
Úřad Úřední Deska

aktualizace události: 31. 1. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 7.2.2023

 • začíná v úterý 7.2. 18:00 - končí v
Volba prezidenta 2023
Úřad Obec

aktualizace článku: 28. 1. 2023

Volba prezidenta 2023

 • OÚ Tuř
 • 39
obrázek nenalezen
Úřad Obec

aktualizace události: 13. 1. 2023

ODSTÁVKA VODY

 • začíná v úterý 17.1. 09:00 - končí v
 • Tuř

aktualizace stránky: 9. 1. 2023

Odpady

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá v Obci Tuř každý lichý čtvrtek , tedy jednou za čtrnáct dní a to stabilně od 1.11.2022. 

Úřad
2023/odpadové hospodářství/poplatky
Úřad Obec

aktualizace článku: 9. 1. 2023

2023/odpadové hospodářství/poplatky

 • OÚ Tuř
 • 82
Státní veterinární správa informuje
Úřad Obec

aktualizace článku: 5. 1. 2023

Státní veterinární správa informuje

 • OÚ Tuř
 • 37