Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020

datum vyvěšení: 18.12.2019 - datum svěšení: 18.12.2021

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020

Rozpočtové opatření č.5

datum vyvěšení: 25.11.2019 - datum svěšení: 25.11.2021

Rozpočtové opatření č.5

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020.

datum vyvěšení: 05.11.2019 - datum svěšení: 05.11.2021

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020.

Rozpočtové opatření č.4

datum vyvěšení: 25.09.2019 - datum svěšení: 25.09.2021

Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtové opatření č.3

datum vyvěšení: 27.08.2019 - datum svěšení: 27.08.2021

Rozpočtové opatření č.3

Závěrečný účet obce Tuř 2018

datum vyvěšení: 04.06.2019 - datum svěšení: 04.06.2021

Závěrečný účet 2018

Rozpočtové opatření č.2

datum vyvěšení: 20.05.2019 - datum svěšení: 20.05.2021

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č.1

datum vyvěšení: 25.04.2019 - datum svěšení: 25.04.2021

Rozpočtové opatření č.1

aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54,