platí od: 21.7.2020

Obecně závazná vyhláška 1/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, požární řád

Obecně závazná vyhláška 1/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, požární řád