platí od: 3.1.2017

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016.

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2016.