platí od: 22.4.2017

Územní plán-oprava zřejmých nesprávností.

Územní plán-oprava zřejmých nesprávností.