platí od: 20.9.2016

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.