platí od: 9.2.2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 užívání znaku ob.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 užívání znaku ob.