platí od: 19.11.2019

Obecně závazná vyhláška Obce Tuř č.2/2019 o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška Obce Tuř č.2/2019 o místním poplatku ze psů.