platí od: 9.2.2010

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o veřejném pořádku.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o veřejném pořádku.