platí od: 21.7.2020

Obecně závazná vyhláška č 2/2020, kterou se vydává požární řád obce.

Obecně závazná vyhláška č 2/2020, kterou se vydává požární řád obce.