platí od: 9.2.2010

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 místní poplatek.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 místní poplatek.