platí od: 27.10.2021

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Tuř č.1/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství